8 Trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ nội dung

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 07/02/2020 16 phút đọc

Nội dung hóa đơn điện tử được quy định rõ trong thông tư 68/2019/TT-BTC được ban hành ngày 30/9/2019 Ngoài ra có một số trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầu đủ nội dung và đó là những trường hợp nào, những nội dung không bắt buộc đấy là gì? Các bạn theo dõi chi tiết trong bài viết nhé!

Xem thêm: Giải đáp các câu hỏi liên quan về hóa đơn điện tử

Những trường hợp hóa đơn điện tử KHÔNG nhất thiết phải có đầy đủ nội dung

1. Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua

(Bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài).

Đối với trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua theo thỏa thuận giữa hai bên.

2. Đối với hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh khóa học xuất nhập khẩu online

Đối với trường hợp này thì trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có:

 • Tên người mua
 • Địa chỉ người mua
 • Mã số thuế người mua

3. Đối với hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh

Đối với trường hợp này thì hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có các chỉ tiêu:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn bài tập nguyên lý kế toán
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng

Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh theo quy định và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4. Đối với hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ

Hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có:

 • Chữ ký điện tử báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Chữ ký số của người bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã)
 • Tiêu thức người mua (tên, địa chỉ, mã số thuế)
 • Tiền thuế
 • Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Trường hợp tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giá thì không nhất thiết phải có tiêu thức đơn vị tính, số lượng, đơn giá.

5. Đối với chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là hóa đơn điện tử

Đối với trường hợp này thì trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có:

Trường hợp tổ chức kinh doanh hoặc tổ chức không kinh doanh mua dịch vụ vận tải hàng không:

⇒ Thì chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho các cá nhân của tổ chức kinh doanh,cá nhân của tổ chức không kinh doanh thì không được xác định là hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không hoặc đại lý phải lập hóa đơn điện tử có đầy đủ các nội dung theo quy định giao cho tổ chức có cá nhân sử dụng dịch vụ vận tải hàng không.

6. Đối với hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng

Trường hợp này thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có:

 • Đơn vị tính
 • Số lượng
 • Đơn giá tri kỷ

7. Đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Trong trường hợp này thì trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua mà thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.

8. Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế

Đối với trường hợp này thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có các chỉ tiêu:

 • Ký hiệu hóa đơn, học logistics trực tuyến
 • Ký hiệu mẫu hóa đơn,
 • Tên địa chỉ,
 • Mã số thuế của người mua,
 • Chữ ký điện tử của người mua,
 • Đơn vị tính,
 • Số lượng,
 • Đơn giá.

Trên đây Kỹ năng kế toán đã chỉ ra 8 trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải đầy đủ nội dung. Sắp tới tất cả các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sang dùng hóa đơn điện tử, mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích với các bạn!

Xem thêm: Những lỗi cần tránh và mức xử phạt khi khởi tạo hóa đơn điện tử

Để làm được các công việc của kế toán cần làm trong doanh nghiệp, ngoài việc tự tìm hiểu thêm kiến thức kế toán, các bạn nên theo học kế toán thực hành tại các trung tâm để được các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn.

Tham khảo bài viết học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất để lựa chọn được địa chỉ học uy tín

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Có nên học kế toán online không?

Có nên học kế toán online không?

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo