Hướng dẫn tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 11/02/2020 15 phút đọc

Những đối tượng nào áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu? Tính thuế GTGT theo phương pháp này như thế nào? Có khác so với tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đã được Kỹ năng kế toán hướng dẫn trước đây không? Các bạn theo dõi để biết cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu nhé tự học kế toán online miễn phí

1. Đối tượng áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng

(Trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC)

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập

(Trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC.)

- Hộ, cá nhân kinh doanh. học nguyên lý kế toán

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật

(Trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí)

- Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp hoặc/và hợp tác xã

(Trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) khóa học logistics trực tuyến

2. Công thức tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % x Doanh thu

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

 • Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
 • Hoạt động kinh doanh khác: 2%. kỹ năng quản lý nhân sự

Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hoá, dịch vụ thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGTdoanh thu hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

Cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với các mức tỷ lệ theo quy định; cách đọc báo cáo tài chính

Trường hợp người nộp thuế không xác định được doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm các hoạt động tại nhiều nhóm tỷ lệ khác nhau mà không tách được thì sẽ áp dụng mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

3. Xác định thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, cách xác định thuế GTGT phải nộp được quy định tại Thông tư 92/2015/TT BTC.

Theo đó, cách thức xác định thuế GTGT phải nộp được chia thành các nhóm sau:

 • Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán;
 • Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh;
 • Cá nhân cho thuê tài sản.

Công thức chung để xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp trong những trường hợp này đều được xác định như sau: học xuất nhập khẩu online miễn phí

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Cách thức và trình tự xác định doanh thu đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh hoặc đối với cá nhân cho thuê tài sản được quy định cụ thể cho từng trường hợp theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ thuế GTGT đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán:

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
 • Hoạt động kinh doanh khác: 2%;

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Các bạn đang tìm hiểu về thuế GTGT có thể tham khảo thêm các bài viết:

Để làm tốt các công việc của kế toán cần làm trong doanh nghiệp, ngoài việc tự tìm hiểu thêm kiến thức kế toán, các bạn nên theo học kế toán thực hành tại các trung tâm để được hệ thống lại kiến thức và được các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn.

Nếu bạn chưa lựa chọn được địa chỉ học kế toán uy tín có thể tham khảo bài viết học kế toán thực hành ở đâu tốt tại Hà Nội

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế áp dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế áp dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo