Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 29/11/2017 18 phút đọc

>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 2 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Bài 3

Đề bài: Công ty TNHH Hưng Phát chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, có các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

- Tài khoản 152 (10.000 kg): 55.000.000 đồng

- Tài khoản 153 (10 đơn vị): 2.000.000 đồng

- Tài khoản 154: 6.000.000 đồng

- Tài khoản 214: 24.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Nhập kho 10.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 6.000 đồng/kg, thuế GTGT 10%, thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển , bốc dỡ về đến kho của công ty trả bằng tiền mặt gồm 10% thuế GTGT là 5.500.000 đồng. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

2.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 30.000.000 đồng, cho bộ phận phục vụ sản xuất là 10.000.000 đồng. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

3.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan kể cả phần trừ lương của người lao động. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2 % KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN. lớp học kế toán

4.Mua một thiết bị sản xuất có giá mua theo hóa đơn là 522.500.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán cho người bán. Thiết bị sản xuất có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm. Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử được kế toán tập hợp như sau:

- Chi phí lắp đặt thanh toán bằng tiền mặt là 3.000.000 đồng. tự học kế toán thuế

- Chi phí dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán là 1.000.000 đồng

- Chi phí khác thanh toán bằng tạm ứng là 1.000.000 đồng

5.Nhập kho 20 đơn vị công cụ dụng cụ, đơn giá 215.000 đồng/đơn vị, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán.

6.Xuất kho 15.000 kg nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm và 200 kg dùng cho bộ phận phục vụ sản xuất.

7.Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt là 30.000.000 đồng để chi lương cho người lao động trong kỳ. học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

8.Thanh lý một tài sản cố định dùng ở bộ phận sản xuất đã khấu hao hết, có nguyên giá 360.000.000 đồng, thời gian sử dụng hữu ích là 6 năm. Giá trị thanh lý thu bằng tiền mặt là 3.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển, tháo dỡ chưa trả cho người cung cấp dịch vụ là 2.200.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT.

9.Tạm ứng cho nhân viên phòng kinh doanh 3.000.000 đồng bằng tiền mặt.

10.Trích khấu hao trong kỳ biết rằng mức khấu hao ở kỳ trước của bộ phận sản xuất là 6.000.000 đồng.

11.Chi phí phát sinh tại phân xưởng sản xuất thanh toán bằng tạm ứng gồm 10% thuế GTGT là 6.600.000 đồng.

12.Cuối kỳ, nhập kho 4.000 sản phẩm, chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ là 1.000.000 đồng, biết rằng công ty đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Yêu cầu: Tính toán và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, biết rằng công ty xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền thời điểm (hay còn gọi là liên hoàn), áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng.

Lời giải đề nghị:

Nhập kho nguyên vật liệu: phân tích rủi ro

1a Nợ 152 60.000.000

Nợ 133 6.000.000

Có 112 66.000.000

Chi phí liên quan đến nguyên vật liệu:

1a Nợ 152 5.000.000

Nợ 133 500.000

Có 111 55.000.000

Đơn giá nhập kho:

Đơn giá = (60.000.000 + 5.000.000) / 10.000 = 6.500 đồng/kg

Tiền lương phải trả:

2 Nợ 622 30.000.000

Nợ 627 10.000.000

Có 334 40.000.000

Các khoản trích lương phải trả:

3 Nợ 622 6.600.000

Nợ 627 2.200.000

Nợ 334 3.400.000

Có 338 12.200.000

Mua thiết bị làm lạnh: hoc ke toan thue

4a Nợ 241 475.000.000

Nợ 133 47.500.000

Có 331 522.500.000

Chi phí phát sinh:

4b Nợ 241 5.000.000

Có 111 3.000.000

Có 331 1.000.000

Có 141 1.000.000

Ghi nhận nguyên giá:

4c Nợ 211 480.000.000

Có 241 480.000.000

Mức khấu hao của thiết bị:

Mức khấu hao = 480.000.000/ (5 năm x 12 tháng) = 8.000.000 đồng

Nhập kho công cụ dụng cụ:

5 Nợ 153 4.300.000

Nợ 133 430.000

Có 331 4.730.000

Đơn giá xuất kho:

Đơn giá = (55.000.000 + 65.000.000) / (10.000 + 10.000) = 6.000 đồng/kg

Xuất kho nguyên liệu:

6 Nợ 621 90.000.000

Nợ 627 1.200.000

Có 152 91.200.000

Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt:

7 Nợ 111 30.000.000

Có 112 30.000.000

Thanh lý tài sản cố định:

8a Nợ 214 360.000.000

Có 211 360.000.000

Thu nhập thanh lý tài sản cố định:

8b Nợ 111 3.300.000

Có 711 300.000.000

Có 3331 300.000

Chi phí thanh lý tài sản cố định:

8c Nợ 811 2.000.000

Nợ 133 200.000

Có 331 2.200.000

Tạm ứng cho nhân viên:

9 Nợ 141 3.000.000

Có 111 3.000.000

Mức khấu hao của thiết bị:

Mức khấu hao = 360.000.000 / (6 năm x 12 tháng) = 5.000.000 đồng

Mức khấu hao trích trong kỳ:

Khấu hao = 6.000.000 + 8.000.000 – 5.000.000 = 9.000.000 đồng

Trích khấu hao tài sản cố định:

10 Nợ 627 9.000.000

Có 214 9.000.000

Chi phí phát sinh:

11 Nợ 627 6.000.000

Nợ 133 600.000

Có 141 6.600.000

Kết chuyển chi phí phát sinh:

12a Nợ 154 155.000.000

Có 621 90.000.000

Có 622 36.600.000

Có 627 28.400.000

Tổng giá thành nhập kho:

Z = 6.000.000 + 155.000.000 – 1.000.000 = 160.000.000

Tính giá thành đơn vị sản phẩm:

Z đơn vụ = 1600.000.000 / 4.000 = 40.000 đồng/sản phẩm

Nhập kho thành phẩm:

12b Nợ 155 160.000.000

Có 154 160.000.000

>>>> Có thể bạn đang cần: Học kế toán ở đâu tốt nhất TPHCM

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt tphcm

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 2 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 2 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 2 có lời giải

[…] >>>>> Có thể bạn đang cần: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 3 c… […]

Trả lời
11:38 29/11/2017
G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 4 có lời giải

[…] >>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 3 c… […]

Trả lời
11:03 29/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo