Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 5 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 18/07/2024 14 phút đọc

>>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 4 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 5

Đề bài: Tại công ty TNHH Minh Quân kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước, khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng, trong kỳ có các tài liệu liên quan được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau:điều kiện học kế toán trưởng

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

- Tài khoản 152 (500 kg) : 10.000.000 đồng

- Tài khoản 154: 2.100.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 30.000.000 đồng, cho bộ phận phục vụ sản xuất là 1.000.000 đồng, bộ phận quản lí phân xưởng là 9.000.000 đồng. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2 % KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN. Học nguyên lý kế toán

2.Nhập kho 2.500 g nguyên vật liệu, đơn giá 22.000 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT, chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ chi hộ cho người bán bằng tiền mặt gồm 10% thuế GTGT là 1.100.000 đồng.

3.Báo hỏng một công cụ dụng cụ ở kỳ thứ 2 tại bộ phận sản xuất thuộc loại phân bổ 3 kỳ, có giá xuất kho ban đầu là 3.000.000 đồng, phế liệu bán thu bằng tiền mặt là 200.000 đồng.Học kế toán ở đâu tốt tphcm

4.Xuất kho 2.000 kg nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm và 50 kg phục vụ cho bộ phận sản xuất. tự học xuất nhập khẩu

5.Chi phí phát sinh tại phân xưởng thanh toán bằng tiền mặt là 13.200.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT. học báo cáo thuế

6.Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận trực tiếp sản xuất sản phẩm là 2.400.000 đồng, bộ phận phục vụ sản xuất là 1.600.000 đồng.

7.Chi phí điện nước chưa thanh toán cho nhà cung cấp theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 1.650.000 đồng. Tạm ứng cho nhân viên bộ phận sản xuất 2.000.000 đồng bằng tiền mặt. học kế toán thực tế ở đâu

8.Cuối kỳ nhập kho 1.100 thành phẩm, biết rằng chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ là 1.200.000 đồng.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá thành đơn vị sản phẩm trong kỳ.

Lời giải đề nghị:

1. Tiền lương phải trả:

1a Nợ 622 30.000.000

Nợ 627 10.000.000

Có 334 40.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả:

1b Nợ 622 6.600.000

Nợ 627 2.200.000

Nợ 334 3.400.000

Có 338 12.200.000

Nhập kho nguyên vật liệu: báo cáo tài chính doanh nghiệp

2a Nợ 152 50.000.000

Nợ 133 5.000.000

Có 331 55.000.000

2. Trả hộ chi phí vận chuyển:

2b Nợ 331 1.100.000

Có 111 1.100.000

3. Báo hỏng công cụ dụng cụ:

3 Nợ 627 1.800.000

Nợ 111 200.000

Có 142 2.000.000

4. Xuất kho nguyên vật liệu:

4 Nợ 621 40.000.000

Nợ 627 1.000.000

Có 152 41.000.000

5. Chi phí phát sinh:

5 Nợ 627 12.000.000

Nợ 133 1.200.000

Có 111 13.200.000

6. Trích khấu hao tài sản cố định:

6 Nợ 627 4.000.000

Có 214 4.000.000

7. Chi phí phát sinh: khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

7a Nợ 627 1.500.000

Nợ 133 150.000

Có 331 1.650.000

Tạm ứng:

7b Nợ 141 2.000.000

Có 111 2.000.000

8. Kết chuyển chi phí phát sinh:

8a Nợ 154 109.100.000

Có 621 40.000.000

Có 622 36.600.000

Có 627 32.500.000

Tổng giá thành nhập kho:

Z = 2.100.000 + 109.100.000 – 1.200.000 = 110.000.000

Tính giá thành đơn vị sản phẩm: diễn đàn kế toán

Z đơn vị = 110.000.000/1.100 = 100.000 đồng/sản phẩm

Nhập kho thành phẩm:

8b Nợ 155 100.000.000

Có 154 100.000.000

Phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ phát sinh: học chứng chỉ hành nghề kế toán

Bài tập cách tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

cách tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

cách tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

cách tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

cách tính chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Mong bài viết của kỹ năng kế toán sẽ hữu ích với bạn!

>>> Có thể bạn quan tâm: Học thực hành kế toán ở đâu tốt nhất

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 4 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 4 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 6 có lời giải

[…] >>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 5… […]

Trả lời
08:59 30/11/2017
G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 4 có lời giải

[…] >>>>> Có thể bạn đang cần: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 5… […]

Trả lời
11:39 29/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo