Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 4 có lời giải

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 15/07/2024 15 phút đọc

>>>>> Tham khảo thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Bài 4

Đề bài: Tại công ty TNHH Thành Gia kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước, có các tài liệu liên quan được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản: khóa học xuất nhập khẩu

- Tài khoản 152 (1.000 kg): 10.000.000 đồng

- Tài khoản 154 : 3.000.000 đồng

- Tài khoản 214 : 12.000.000 đồng

Tài liệu 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: Học kế toán ngắn hạn

1.Nhập kho 10.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 10.780 đồng/kg, gồm 10% thuế GTGT chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ về đến kho của công ty thanh toán bằng tiền mặt là 2.200.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT.

2.Mua một tài sản cố định dùng ở phân xưởng sản xuất có giá mua 517.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT thanh toán cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng. Tài sản cố định này có thời gian sử dụng hữu ích là 5 năm. Chi phí lắp đặt chạy thử được kế toán tập hợp như sau: lớp học kế toán

- Xuất kho 500 kg nguyên vật liệu dùng cho sản xuất thử.

- Dịch vụ mua ngoài thanh toán bằng tiền tạm ứng là 5.000.000 đồng

3.Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 50.000.000 đồng, bộ phận phục vụ sản xuất là 10.000.000 đồng và bộ phận quản lí phân xưởng là 20.000.000 đồng. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

4.Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí có liên quan. Giả sử công ty trích 16% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN và 2 % KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN.

5.Trích khấu hao tài sản cố định trong kỳ biết rằng mức khấu hao kỳ trước (tháng trước) là 2.100.000 đồng.

6.Xuất kho 8.000 kg nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm.

7.Dịch vụ mua ngoài (điện, nước,…) phải trả tại phân xưởng sản xuất là 3.300.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT. báo cáo tài chính gồm những gì

8.Nhập kho 8.000 sản phẩm hoàn thành từ sản xuất. Biết rằng, chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ là 1.700.000 đồng. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Công ty áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

Lời giải đề nghị:

Nhập kho nguyên vật liệu:

1a Nợ 152 98.000.000

Nợ 133 9.800.000

Có 331 107.800.000

Chi phí có liên quan đến nguyên vật liệu:

1b Nợ 152 2.000.000

Nợ 153 200.000

Có 111 2.200.000

Đơn giá nhập kho:

Đơn giá = (98.000.000 + 2.000.000)/ 10.000 = 10.000 đồng/kg

Mua tài sản cố định:

2a Nợ 241 470.000.000

Nợ 133 47.000.000

Có 112 517.000.000

Chi phí trước khi sử dụng tài sản:

2b Nợ 241 10.000.000

Có 152 5.000.000

Có 141 5.000.000

Ghi nhận nguyên giá tài sản cố định:

2c Nợ 211 480.000.000

Có 241 480.000.000

Tiền lương phải trả:

3 Nợ 622 50.000.000

Nợ 627 30.000.000

Có 334 80.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả:

2a Nợ 622 11.000.000

Nợ 627 6.600.000

Nợ 334 6.800.000

Có 338 24.400.000

Áp dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

- Tỷ lệ khấu hao theo đường thẳng là 20%

Tỷ lệ khấu hao = (1*100) / 5 năm = 20%

- Hệ số khấu hao theo quy định là 2

Mức khấu hao của thiết bị sản xuất năm thứ nhất:

Mức khấu hao năm 1= 480.000.000*20%*2 = 192.000.000

Mức khấu hao tăng trong kỳ:

Mức khấu hao = 192.000.000/12 tháng = 16.000.000 đồng

Mức khấu hao ở bộ phận sản xuất:

Mức khấu hao trích kỳ này = 2.100.000 + 16.000.000 = 18.100.000 đồng

Trích khấu hao tài sản cố định:

5 Nợ 627 18.100.000

Có 214 18.100.000

Xuất kho nguyên liệu sản xuất sản phẩm:

6 Nợ 621 80.000.000

Có 152 80.000.000

Chi phí dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán:

7 Nợ 627 3.000.000

Nợ 133 300.000

Có 331 3.300.000

Kết quả chi phí phát sinh:

8a Nợ 154 198.700.000

Có 621 80.000.000

Có 622 61.000.000

Có 627 57.700.000

Tổng giá thành nhập kho:

Z = 3.000.000 + 198.700.000 – 1.700.000 = 200.000.000

Tính giá thành đơn vị sản phẩm:

Z đơn vụ = 200.000.000 / 8.000 = 25.000 đồng/sản phẩm

Nhập kho thành phẩm:

8b Nợ 155 200.000.000

Có 154 200.000.000

Phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Cách tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Cách tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

>>>> Có thể bạn đang cần: Học kế toán ở đâu tốt tại Hà Nội

học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 có lời giải

Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 có lời giải

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 3 có lời giải

[…] >>>>> Có thể bạn đang cần: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 4 c… […]

Trả lời
11:39 29/11/2017
G
Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - bài 5 có lời giải

[…] >>>>> Xem thêm: Bài tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm – bài 4 c… […]

Trả lời
11:17 29/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo