Báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 17/11/2017 16 phút đọc

Báo cáo kế toán của doanh nghiệp hay nói một cách quen thuộc là báo cáo tài chính, đây là nội dung rất quan trọng trong phần Nguyên lí kế toán, hầu hết kế toán viên đều phải thuần thục công việc này.

>>>>>> Xem thêm: Tổng quan về kế toán

1.Tóm tắt lý thuyết về Báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Mục tiêu của báo cáo tài chính là cung cấp những thông tin tổng quát về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, cung cấp những thông tin cho việc đánh giá tình hình tài chính và những biến động về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính phản ánh một cách tổng quát tình hình tài sản của đơn vị dưới hai mặt là kết cấu tài sản và nguồn hình thành tài sản, dưới thước đo giá trị, tại một thời điểm cụ thể. kế toán xây dựng công trình

Các khoản mục tài sản được sắp xếp thứ tự theo tính lưu hoạt (tính thanh khoản) giảm dần của tài sản. Các khoản mục nguồn vốn được sắp xếp theo tính thúc nợ giảm dần nguồn vốn sử dụng.

Các trường hợp ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán: lop hoc ke toan

- Tăng một khoản tài sản, giảm một khoản tài sản khác.

- Tăng một khoản nguồn vốn, giảm một khoản nguồn vốn khác.

- Tăng một khoản tài sản và tăng một khoản nguồn vốn.

- Giảm một khoản tài sản và giảm một khoản nguồn vốn. tự học xuất nhập khẩu

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kì nhất định là lỗ hay lãi. Học kế toán ở đâu tốt

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Có hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ: kế toán công ty xây dựng

- Phương pháp gián tiếp (xác định lượng tiền mặt thuần có được từ hoạt động kinh doanh): Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp được bắt đầu bằng việc điều chỉnh thu nhập thuần. Căn cứ vào sự tăng giảm các yếu tố tài sản (không bao gồm tiền) và sự tăng giảm các yếu tốt nguồn vốn để xác định tình hình tăng giảm qua các hoạt động kinh doanh, các hoạt động đầu tư và các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

- Phương pháp trực tiếp: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên đây được trình bày theo phương pháp trực tiếp, có nghĩa là ta lấy chính nguồn tăng giảm tiền như thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản tương đương tiền để mô tả dòng lưu chuyển, xác định tình hình tăng giảm tiền trong mỗi hoạt động.

2.Hệ thống câu hỏi ôn tập chuyên sâu về báo cáo kế toán doanh nghiệp

Dưới đây là những câu hỏi về báo cáo kế toán của doanh nghiệp nhằm giúp các bạn hiểu sâu hơn về báo cáo tài chính.

1. Hãy cho biết các giao dịch nào ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu có làm thay đổi tổng tài sản hay không? học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

2. Hãy cho biết các giao dịch nào không ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu có làm thay đổi tổng tài sản hay không?

3. Hãy cho biết kết cấu của bảng cân đối kế toán? Thứ tự sắp xếp tài sản và nguồn vốn theo trình tự nào? Cho ví dụ minh họa?

4. Khi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến cả hai bên của bảng cân đối kế toán (bên tài sản và bên nguồn vốn) thì bảng cân đối kế toán thay đổi như thế nào? Nêu ví dụ minh họa?

5. Trong hai phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền, chủ yếu khác nhau những nội dung cơ bản nào? kế toán xây dựng theo thông tư 200

6. Khi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng đến một bên (tài sản hoặc nguồn vốn) của bảng cân đối kế toán thì bảng cân đối kế toán thay đổi như thế nào? Nêu ví dụ minh họa cụ thể?

7. Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ có bao nhiêu dòng tiền ròng? Hãy liệt kê các dòng tiền ròng thể hiện trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

8. Nếu dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm, dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm và dòng tiền từ hoạt động tài chính dương theo bạn công ty đang ở giai đoạn nào trong sự phát triển của mình?

9. Hãy kể tên thước đo kế toán được sử dụng khi trình bày bảng cân đối kế toán? Theo bạn, bảng cân đối kế toán có thể được biểu hiện bằng cả 3 thước đo kế toán hay không? Tại sao?

10. Hệ thống báo cáo tài chính theo quy định hiện nay bao gồm những báo cáo nào? Hãy nêu tổng quát nội dung những thông tin được trình bày trên các báo cáo này?

11. Hãy cho biết những đối tượng quản lý nào có thể được dùng để cung cấp thông tinn cho việc lập bảng cân đối kế toán? hạch toán kế toán xây dựng

12. Hãy cho biết đối tượng quản lí nào có thể được dùng để cung cấp thông tin cho việc lập bảng kế quả hoạt động kinh doanh?

13. Hãy trình bày thời hạn lập và nộp báo cáo tài chính của đơn vị đối với các cơ quan Nhà nước theo quy định thông thường tại doanh nghiệp?

14. Bạn nghĩ gì khi người ta nói báo cáo lưu chuyển tiền là báo cáo thẩm định lại kết quả kinh doanh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty?

15. Bạn hãy giải thích mối liên hệ giữa bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ?

16. Theo bạn hàng tồn kho cuối kỳ tăng so với đầu kỳ thì dòng tiền sẽ tăng hay giảm? Bạn hãy giải thích lập luận của mình?

17. Theo bạn khi công ty mua lại cổ phiếu mà công ty phát hành thì vốn chủ sở hữu của công ty có thay đổi hay không? Vì sao?

18. Theo bạn, dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh chính là dòng tiền ghi nhận sau khi điều chỉnh doanh thu và các khoản phải thu của khách hàng? Cho ví dụ minh họa sự điều chỉnh này?

19. Bạn hãy cho biết chi phí trả trước phát sinh trong kỳ có được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ hay không? Vì sao?

20. Khi công ty đầu tư vào công ty khác theo anh chị giao dịch này sẽ làm thay đổi vốn chủ sở hữu của công ty hay không? Vì sao?

Trên đây là tổng hợp kiến thức về Báo cáo kế toán của doanh nghiệp được biên soạn bới đội ngũ admin của Kỹ năng kế toán. Mong bài viết trên giúp ích cho bạn đọc, giúp bạn hoàn thành chính xác và hiệu quả công việc kế toán của mình.

Kỹ năng kế toán chúc bạn thành công!

Để hiểu rõ và nắm bắt hệ thống được các công việc của kế toán cần làm trong doanh nghiệp, ngoài việc tự trau dồi thêm kiến thức kế toán, các bạn cũng nên tham khảo thêm các khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại đây: học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tốt nhất

khóa học logistics cơ bản

 

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận

2 Bình luận

T
Tổng quan về kế toán

[…] >>>>>>> Tham khảo thêm: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp […]

Trả lời
11:28 20/11/2017
K
Tài khoản và ghi sổ kép

[…] >>>>> Xem thêm: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp […]

Trả lời
10:32 17/11/2017
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo