Tính giá các đối tượng kế toán

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 13/07/2024 15 phút đọc

Việc tính giá là nghiệp vụ vô cùng quan đối với bất kì kế toán viên nào. Những nội dung lí thuyết về tính giá các đối tượng kế toán và ôn luyện phần kiến thức dưới dạng các bài tập sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn vấn đề này.

>>>>> Xem thêm: Tài khoản và ghi sổ kép

1.Tóm tắt lí thuyết về tính giá đối tượng kế toán

Tính giá là một phương pháp kế toán sử dụng đơn vị tiền tệ nhằm để biểu hiện, quy đổi tất cả các đối tượng kế toán về thước đo chung, đó là thước đo giá trị.

Tài sản của doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn như mua ngoài, được xây dựng, chế tạo, được biếu tặng,… trong đó, mua từ bên ngoài là nguồn hình thành chủ yếu. Một cách chung nhất, thông thường giá trị của một tài sản hình thành trong doanh nghiệp được xác định bởi toàn bộ các khoản chi mà đơn vị đã bỏ ra kể từ lúc mua tài sản đó cho đến khi đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng tại đơn vị. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Tính giá các đối tượng kế toán

Giá FIFO (nhập trước – xuất trước): Phương pháp tính giá FIFO được dựa trên giả định kế toán sẽ ưu tiên lấy giá có trước nhất làm căn cứ để tính giá xuất kho, hay nói cách khác đi giá của hàng mua trước sẽ được dùng làm giá để tính giá thực tế hàng xuất trước và ngược lại. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

Giá LIFO (nhập sau – xuất trước): Phương pháp này ngược với phương pháp nhập trước xuất trước có nghĩa là trị giá của hàng nhập vào sau cùng được dùng làm căn cứ để tính cho trị giá của hàng xuất. học xuất nhập khẩu ở đâu

Giá bình quân: Theo phương pháp này giá xuất kho được xác định căn cứ trên việc lấy giá bình quân của tất cả các giá thực tế hiện có tại đơn vị. Thông thường doanh nghiệp có thể áp dụng phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn (hay còn gọi là bình quân gia quyền thời điểm) và phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ (hay còn gọi là bình quân gia quyền cố định). học kế toán doanh nghiệp

Giá thực tế đích danh: Theo phương pháp này, hàng được xác định giá trị theo đơn chiếc hay từng lô. Giá xuất của hàng tồn kho là giá nhập khi tương ứng của từng loại hàng hay lô hàng.

Tiền lương phát sinh ở bộ phận nào thì tính vào chi phí ở bộ phận đó. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT, 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT, 1% BHTN kế toán xây dựng trên misa

2. Câu hỏi ôn tập nhằm khái quát nâng cao kiến thức trọng tâm về tính giá đối tượng kế toán

tính giá các đối tượng kế toán

1.Trong các phương pháp tính giá hàng tồn kho (thực tế đích danh, bình quân gia quyền kể cả phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn và bình quân gia quyền cuối kỳ, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước), theo bạn phương pháp nào là ưu việt nhất?

2. Hãy cho biết ý nghĩa và tác dụng của việc tính giá các đối tượng kế toán?

3. Trình bày phương pháp tính giá tài sản mua vào? Cụ thể đối với hàng tồn kho và tài sản cố định? học kế toán xây dựng

4. Trong trường hợp công ty mua cổ phiếu, các chi phí giao dịch phát sinh liên quan đến việc mua cổ phiếu, theo bạn nên được ghi nhận vào chi phí trong kỳ hay không? Vì sao?

5. Trong trường hợp công ty thay đổi phương pháp khấu hao hoặc thay đổi phương pháp xuất kho, theo bạn có được hay không? Nếu không, bạn hãy giải thích lí do.

6. Trong các phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho, khi giá hàng tồn kho tăng, phương pháp nào cho lợi nhuận cao nhất và phương pháp nào cho kết quả nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thấp nhất? hạch toán kế toán xây dựng công trình

7. Các khái niệm và nguyên tắc của kế toán tác động như thế nào đến công việc tính giá của kế toán? Cho thí dụ minh họa cụ thể.

8. Khi thay đổi phương pháp xuất kho theo bạn có ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty hay không? Bạn hãy giải thích và cho ví dụ minh họa.

9. Khi thay đổi phương pháp khấu hao, theo bạn có ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty hay không? Bạn hãy giải thích và cho ví dụ minh họa.

10. Trong trường hợp lá chắn thuế theo khấu hao? Bạn cho ví dụ để minh họa cho trường hợp này.Theo bạn xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước thường được áp dụng cho những loại sản phẩm nào thì phù hợp hơn?

11. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh theo anh chị có tốt cho công ty hay không? Công ty được lợi gì khi áp dụng phương pháp khấu hao này?

12.Theo bạn xuất kho theo phương pháp nhập sau, xuất trước thường được áp dụng cho những loại sản phầm nào thì phù hợp hơn?

13. Phương pháp khấu hao theo phương pháp đường thẳng có những ưu điểm gì so với những phương pháp khấu hao còn lại theo quy đinh của Việt Nam?

14. Theo bạn, xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh thường được áp dụng cho những loại sản phẩm nào thì phù hợp hơn? kế toán vật liệu xây dựng

15. Theo bạn, khi thanh lí tài sản cố định thì giá trị còn lại của tài sản chưa khấu hao hết có được ghi nhận vào chi phí khác hay không? Vì sao?

16. Các chi phí liên quan đến việc lắp đặt và sản xuất thử phát sinh theo bạn có nên ghi nhận vào nguyên giá tài sản cố định hay không? Bạn hãy giải thích lập luận của mình và cho ví dụ minh họa. cách hạch toán kế toán xây dựng

17. Theo bạn xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền thường được áp dụng cho những loại sản phầm nào thì phù hợp hơn?

18. Theo bạn, các khoản trừ vào lương của người lao động đối với các khoản trích trên lương theo quy định có ảnh hưởng gì đến chi phí của công ty hay không? Hãy giải thích lập luận của bạn.

19. Trong trường hợp các khoản trích lương gia tăng có ảnh hưởng gì đến giá thành sản phẩm của công ty hay không? Cho ví dụ minh họa.

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

Trên đây là tổng hợp kiến thức về Tính giá các đối tượng kế toán được biên soạn bới đội ngũ admin của Kỹ năng kế toán. Mong bài viết trên giúp ích cho bạn đọc, giúp bạn hoàn thành chính xác và hiệu quả công việc kế toán của mình.

Kỹ năng kế toán chúc bạn thành công!

Để hiểu rõ và nắm bắt hệ thống được các công việc của kế toán cần làm trong doanh nghiệp, ngoài việc tự trau dồi thêm kiến thức kế toán, các bạn cũng nên tham khảo thêm các khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại đây: học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tốt nhất

 

khóa học xuất nhập khẩu thực tế

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Báo cáo kế toán của doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo