Cách Lập Tờ Khai Thuế Môn Bài - Mẫu 01/MBAI

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 23/05/2022 27 phút đọc

Tờ khai thuế môn bài sẽ được các doanh nghiệp, tổ chức, các hộ gia đình, cá nhân khi hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, cung cấp dịch vụ sử dụng khi nộp thuế môn bài hàng năm.

Việc kê khai và nộp thuế môn bài cũng được thực hiện bằng 2 cách: Trực tiếp nộp đơn (lập tờ khai thuế môn bài) và trực tuyến. Nộp thuế môn bài (còn gọi là lệ phí môn bài) là nghĩa vụ của các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân.

Do đó, doanh nghiệp cần nắm được mức nộp, thời hạn và phương thức nộp giấy nộp tiền lệ phí môn bài đúng quy định 2022.

Trong bài viết dưới đây, Kỹ Năng Kế Toán sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn Cách lập tờ khai thuế môn bài trực tiếp theo mẫu 01/MBAI mới nhất năm 2022 theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP cũng như cung cấp một số thông tin lưu ý khi lập tờ khai này.

>>> Học Kế Toán Thực Hành Ở TPHCM

1. Có Phải Nộp Tờ Khai Thuế Môn Bài 2022?

Để trả lời câu hỏi trên thì trước hết bạn cần xác định doanh nghiệp, tổ chức của bạn có là đối tượng phải thực hiện lập Tờ khai thuế môn bài hay không nhé.

Căn cứ theo Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP, đối tượng nộp lệ phí môn bài (nộp thuế môn bài) được xác định gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ các trường hợp được miễn nộp lệ phí môn bài sau đây:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên.

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Thời Hạn Nộp Tờ Khai Thuế Môn Bài

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài như sau:

“Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.”

Như vậy, thời hạn để nộp tờ khai thuế môn bài theo quy định mới nhất sẽ là:

- Doanh nghiệp chỉ cần nộp Tờ khai lệ phí môn bài (Tờ khai thuế môn bài) 01 lần khi mới thành lập, các năm sau sẽ không cần nộp hoặc khi nào có sự thay đổi về vốn thì doanh nghiệp sẽ nộp.

- Nếu doanh nghiệp mở thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì phải nộp Tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh đó.

- Hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/1 của năm kế tiếp doanh nghiệp hoạt động.

Lưu ý: Theo như ở trên, doanh nghiệp mới thành lập thì sẽ nộp Tờ khai thuế môn bài lần đầu. Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ thì khi nộp tờ khai sẽ được coi là nộp Tờ khai thuế môn bài lần đầu nhé.

Ví dụ:

Công ty kế toán ABCD có giấy đăng ký kinh doanh ngày 04/12/2021 thì hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2022.

Đến ngày 23/04/2022, công ty thay đổi vốn điều lệ thì sẽ phải nộp lại Tờ khai thuế môn bài chậm nhất vào ngày 30/1/2023.

Các năm tiếp theo 2024, 2025, 2026,... công ty kế toán ABCD vẫn giữ nguyên mức vốn điều lệ thì không phải nộp Tờ khai mà chỉ cần nộp tiền thuế môn bài hàng năm theo đúng quy định.

Đến ngày 04/09/2030, công ty ABCD mở thêm chi nhánh mới thì phải nộp Tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh đó chậm nhất là ngày 30/1/2030.

3. Mẫu Tờ Khai Thuế Môn Bài

Mẫu tờ khai thuế môn bài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm ........
[02] Lần đầu ロ [03] Bổ sung lần thứ ロ

[04] Người nộp thuế: .....................................................................................
[05] Mã số thuế: .............................................................................................
[06] Địa chỉ: ..................................................................................................
[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ...................................
[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: .................
[12] Đại lý thuế (nếu có):...........................................................................
[13] Mã số thuế: .............................................................................................
[14] Địa chỉ: ...................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ....................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày .............................
ロ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuVốn đăng ký, mức thu nhập bình quân thángBậc môn bàiMức thuế môn bài
(1)(2)(3)(4)(5)(6)

1

Người nộp thuế môn bài

.................................................................................................

[22]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai.

....,Ngày......... tháng........... năm..........

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:...............................

Chứng chỉ hành nghề số: ...........

.....................................................

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

4. Cách Lập Tờ Khai Thuế Môn Bài 2022

Nếu các bạn muốn nộp tờ khai thuế môn bài bằng giấy cho doanh nghiệp thì các bạn cần tải về và in bản mẫu Tờ khai thuế môn bài.

Khi các bạn đã có tờ khai rồi thì các bạn cần điền đầy đủ các thông tin theo quy định, tiếp đó trình lên Giám đốc doanh nghiệp ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên rồi đem lên nộp trực tiếp tại cơ quan thuế tiếp nhận và quản lý.

Chú ý: Các bạn nên in làm 02 bản và điền thông tin 02 bản giống nhau hoàn toàn, 1 bản để nộp và 1 bản đã có dấu mộc đã nhận của cơ quan thuế sẽ lưu lại doanh nghiệp để làm căn cứ chứng minh khi cơ quan thuế kiểm tra trong thời gian sau này.

Ngoài ra, để chắc chắn quá trình nộp tờ khai thuận lợi, các bạn cũng có thể hỏi trước cơ quan thuế về việc họ có nhận bản giấy hay không, vì hiện nay hầu hết các tờ khai cơ quan thuế đều làm việc trên mạng online.

5. Chậm Nộp Tờ Khai Thuế Môn Bài Phạt Bao Nhiêu?

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC về việc nộp chậm tờ khai thuế môn bài cụ thể như sau:

- Phạt cảnh cáo: Đối với các hành vi nộp hồ sơ khai thuế (Tờ khai thuế môn bài) quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

- Phạt tiền 700.000 đồng: Đối với các hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu sẽ không thấp hơn 400.000 đồng;
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa sẽ không quá 1.000.000 đồng.

- Phạt tiền 1.400.000 đồng: Đối với các hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu sẽ không dưới 800.000 đồng;
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa sẽ không quá 2.000.000 đồng.

- Phạt tiền 2.100.000 đồng: Đối với các hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu sẽ không thấp hơn 1.200.000 đồng;
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa sẽ không quá 3.000.000 đồng.

- Phạt tiền 2.800.000 đồng: Đối với các hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu sẽ không thấp hơn 1.600.000 đồng;
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa sẽ không quá 4.000.000 đồng.

- Phạt tiền 3.500.000 đồng: Đối với một trong những hành vi nộp tờ khai thuế môn bài sau đây:

 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày;
 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
 • Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế;
 • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).
 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu sẽ không thấp hơn 2.000.000 đồng;
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa sẽ không quá 5.000.000 đồng.

6. Cách Tra Cứu Tờ Khai Thuế Môn Bài

Kỹ Năng Kế Toán sẽ hướng dẫn các bạn tra cứu tờ khai thuế môn bài đã nộp trên hệ thống thuế điện tử nhé.

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử

Các bạn thực hiện đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử theo link dẫn: http://thuedientu.gdt.gov.vn/. Chọn Phân hệ "Doanh nghiệp" → Tiếp theo các bạn sẽ ấn vào "Đăng nhập" → Gõ MST và mật khẩu để hoàn thành đăng nhập

- Bước 2: Ấn vào mục "Tra cứu" để tra cứu: Tờ khai, thông báo thuế, thông tin nghĩa vụ

Các bạn chọn phân hệ "Tra cứu" và chọn loại thông báo, tờ khai, tra cứu số thuế còn phải nộp, tra cứu thông tin nghĩa vụ, tra cứu thông báo thuế khác. Ở đây chúng ta đang cần tra cứu tờ khai thuế môn bài đã nộp nên sẽ thực hiện như sau: Các bạn ấn tra cứu, chọn tra cứu “tờ khai thuế đã nộp”.

- Bước 3: Cập nhật các thông tin loại tờ khai, thông tin, ngày ....

Các bạn nhập các cú pháp:

 • Tờ khai (loại tờ khai cần tra cứu): Tờ khai thuế môn bài,...
 • Mã giao dịch → Bỏ qua
 • Ngày nộp từ ngày: ......., Đến ngày: ……..

- Bước 4: Xem kết quả tra cứu hồ sơ khai thuế và tải về

Các thông tin này các bạn điền thì có thể tra cứu đích danh, trong trường hợp không biết chính xác thì sẽ click vào tra cứu (04) kết quả tra cứu sẽ hiển thị trên màn hình.

Xem thêm:

Kỹ Năng Kế Toán đã chia sẻ và hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách lập Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI cũng như các thông tin quan trọng như thời hạn nộp, mức phạt, cách tra cứu tờ khai đã nộp,... Chúc các bạn có một ngày tốt lành và hoàn thành công việc thật hiệu quả!

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Kế Toán Tiền Gửi Ngân Hàng - Những Kiến Thức Cần Biết

Kế Toán Tiền Gửi Ngân Hàng - Những Kiến Thức Cần Biết

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo