Cách Hạch Toán Tài Khoản 622 - Chi Phí Nhân Công Trực Tiếp

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 13/07/2024 16 phút đọc

Tài khoản 622 - chi phí nhân công trực tiếp là tài khoản không còn xa lạ đối với kế toán, nhất là các doanh nghiệp sản xuất. Vậy bạn đã biết cách hạch toán tài khoản 622 chưa? Kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn bạn đọc hạch toán tài khoản 622 - chi phí nhân công trực tiếp.

Tham khảo ngay: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại TP HCM và Hà Nội

1. Chi phí nhân công trực tiếp là gì?

Chi phí nhân công trực tiếp là chi phí phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ theo danh sách quản lý của doanh nghiệp hoặc cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc.

Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các chi phí như tiền lương, tiền công, các khoản trích theo lương, các khoản phụ cấp.

Xem thêm: Bảng tài khoản kế toán theo Thông tư 200

2. Nguyên tắc tài khoản chi phí nhân công trực tiếp - TK 622

  • Tài khoản 622 dùng để phản ánh chi phí tiền lương, tiền công của nhân công trực tiếp tham gia vào sản xuất, kinh doanh ở các ngành xây lắp, công nghiệp, dịch vụ, nông - lâm- ngư nghiệp.
  • Các khoản tiền lương, tiền công hay phụ cấp của nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý, nhân viên phân xưởng, nhân viên của bộ máy quản lý doanh nghiệp sẽ không được hạch toán vào tài khoản 622.
  • Đối với hoạt động xây lắp thì không hạch toán vào tài khoản này khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi công, phục vụ máy thi công, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp tính trên quỹ lương phải trả công nhân trực tiếp của hoạt động xây lắp, điều khiển máy thi công, phục vụ máy thi công, nhân viên phân xưởng.
  • Tài khoản này phải mở chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và kinh doanh trong kỳ.
  • Nếu chi phí nhân công trực tiếp vượt mức bình thường thì không được tính vào giá thành sản phẩm mà kết chuyển vào tài khoản giá vốn hàng bán - TK 632.

3. Kết cấu tài khoản 622

hạch toán chi phí nhân công trực tiếp - tài khoản 622

Bên Nợ

  • Chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của đơn vị bao gồm tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương của nhân công theo quy định.

Bên Có

  • Thực hiện kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ tài khoản 154 là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.
  • Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ tài khoản 631 là giá thành sản xuất.
  • Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vượt trên định mức vào tài khoản 632 là giá vốn hàng bán.

Tài khoản 622 không có số dư cuối kỳ và tài khoản cấp 2.

https://kynangketoan.vn/hoc-ke-toan-thuc-hanh.html

4. Hạch toán tài khoản 622

4.1. Dựa trên bảng lương kế toán ghi nhận số tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương của nhân công trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 334 – Phải trả người lao động

4.2. Tính BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn và các khoản hỗ trợ khác như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện… của công nhân trên số tiền lương, tiền công phải trả thì kế toán ghi:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

4.3. Trích trước tiền lương nghỉ phép của nhân công trực tiếp, kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 335 – Chi phí phải trả

4.4. Khi công nhân sản xuất thực tế đã nghỉ phép, phản ánh số phải trả về tiền lương nghỉ phép của công nhân thì kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả

Có TK 334 – Phải trả người lao động

4.5. Chi phí nhân công sử dụng cho hợp đồng hợp tác kinh doanh

Dựa vào các chứng từ, khi phát sinh chi phí nhân công trực tiếp thì hạch toán như sau:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp (ghi rõ chi tiết cho từng hợp đồng).

Có TK 111, 112, 334…

Định kỳ, kế toán phải lập bảng phân bổ chi phí chung và xuất hóa đơn GTGT để phân bổ chi phí nhân công trực tiếp sử dụng chung cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các bên có liên quan:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (chi tiết cho từng bên có liên quan).

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 3331 – Thuế GTGT đầu ra phải nộp

tài khoản 622

4.6. Cuối kỳ phân bổ và kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào bên Nợ TK 154 hoặc bên Nợ TK 632 theo đối tượng lập chi phí thì kế toán ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất (phương pháp kiểm kê định kỳ)

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần vượt trên mức bình thường)

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Ví dụ về chi phí nhân công trực tiếp

Công ty A tiến hành tính lương để trả lương tháng 12 vào ngày 31/12/2021. Các khoản lương như sau: công nhân sản xuất sản phẩm 6.000.000, nhân viên bán hàng 8.000.000, nhân viên quản lý phân xưởng là 9.000.000 và nhân viên quản lý doanh nghiệp là 16.000.000.

Kế toán sẽ thực hiện hạch toán như sau:

Nợ TK 622: 6.000.000

Nợ TK 627: 9.000.000

Nợ TK 641: 8.000.000

Nợ TK 642: 16.000.000

Có TK 334: 39.000.000

Như vậy, qua bài viết trên bạn đọc đã nắm được cách hạch toán tài khoản 622 - chi phí nhân công trực tiếp. Hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn đọc trong công việc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về cách hạch toán tài khoản 622, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc comment bên dưới để được giải đáp. Chúc bạn đọc thành công.

Để nâng cao kiến thức thực tế bạn có thể tham khảo các khóa học kế toán online/ offline ở trung tâm uy tín.

https://kynangketoan.vn/review-hoc-ke-toan-online-o-dau-tot-nhat.html

Xem thêm:

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Cách Sử Dụng Hàm IF Trong Excel - Ứng Dụng Hàm IF Trong Kế Toán

Cách Sử Dụng Hàm IF Trong Excel - Ứng Dụng Hàm IF Trong Kế Toán

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo