Giải đáp vướng mắc về Thuế TNCN khi quyết toán

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 12/07/2024 18 phút đọc

Trong quá trình làm công việc về thuế TNCN sẽ không tránh khỏi gặp những vướng mắc khó giải quyết. Vậy cụ thể những vướng mắc đó là gì và cách giải đáp cụ thể ra sao? Dưới đây Kỹ năng kế toán thuế sẽ giải đáp các vướng mắc về Thuế thu nhập cá nhân thường gặp, cùng tham khảo nhé!

1. Có được khấu trừ thuế TNCN trong thời gian thử việc?

- Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc, Công ty ký Hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên với người lao động thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động tính cả thời gian thử việc.

- Trường hợp sau khi kết thúc Hợp đồng thử việc, Công ty không ký Hợp đồng lao động với người lao động thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% khi chi trả đối với khoản thu nhập của người lao động trong thời gian thử việc từ 02 triệu đồng/lần trở lên. học kế toán qua video

- Trường hợp trong năm quyết toán thuế người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của người lao động sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động làm cam kết theo mẫu số 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính gửi Công ty. Căn cứ vào cam kết của người lao động, Công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% khi chi trả thu nhập cho người lao động. Người lao động phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của mình và phải có mã số thuế tại thời điểm cam kết, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

(Trích yếu từ văn bản số 47484/CT-TTHT ngày 09/7/2018 của Cục Thuế Hà Nội).

2.Khấu trừ thuế TNCN đối với khoản trợ cấp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Tình huống: Theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động trên 3 tháng, khi Công ty A chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, Công ty A sẽ hỗ trợ nhân viên một khoản trợ cấp tài chính (2 tháng lương). Vậy, Công ty A sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN như thế nào với khoản hỗ trợ này? phòng hành chính nhân sự

Trả lời:

Trường hợp Công ty chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động (ký hợp đồng lao động với Công ty từ 03 tháng trở lên) do Công ty chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn thì:

+ Đối với khoản trợ cấp mất việc làm cho người lao động nghỉ việc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.

+ Đối với khoản trợ cấp mất việc làm cho người lao động nghỉ việc cao hơn mức quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động thì Công ty thực hiện tổng hợp cùng với tiền lương, tiền công để khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần trước khi chi trả.

Trường hợp Công ty chi trả cho người lao động khoản hỗ trợ tài chính bằng 02 tháng lương sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động, nếu khoản chi này từ hai hiệu (2.000;000) đồng trở lên thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả. dien dan ke toan

(Theo văn bản số 39722/CT-TTHT ngày 29/5/2019 của Cục Thuế Hà Nội).

Giải đáp vướng mắc về Thuế TNCN khi quyết toán

3.Cá nhân có thu nhập ở 02 nơi thì đóng thuế TNCN như thế nào?

- Trường hợp cá nhân ký HĐLĐ ≥ 03 tháng với công ty thứ hai: Doanh nghiệp trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. khóa học kế toán tổng hợp đại học kinh tế tphcm

- Trường hợp cá nhân ký HĐLĐ < 03 tháng hoặc không ký HĐLĐ với công ty thứ hai: Doanh nghiệp khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân nếu có tổng mức thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

Lưu ý: Trong một số hướng dẫn của cục thuế hướng dẫn các doanh nghiệp trong địa phương, trường hợp doanh nghiệp ký HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc không ký HĐLĐ, thanh toán lương theo tuần với mức chi trả dưới 2 triệu đồng/lần thì vào mỗi lần chi trả doanh nghiệp tạm thời không phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân, nhưng đến cuối tháng doanh nghiệp tổng hợp thu nhập đã chi trả cho từng cá nhân trong tháng, tính và kê khai nộp thuế TNCN theo mức 10% đối với những cá nhân có tổng thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên. học nguyên lý kế toán ứng dụng

4.Công ty A ký hợp đồng lao động với cá nhân là hộ kinh doanh thì việc khấu trừ thuế TNCN được thực hiện như thế nào?

- Công ty A ký hợp đồng lao động với cá nhân thì Công ty thực hiện các quy định về khấu trừ Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thực hiện quyết toán Thuế TNCN theo ủy quyền của cá nhân theo quy định, không phân biệt cá nhân là chủ hộ kinh doanh hay không phải là chủ hộ kinh doanh.

- Công ty A ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân đáp ứng tác điều kiện là thương nhân như: có đăng ký kinh doanh cùng ngành nghề hoặc có đăng ký thuế theo hình thức hộ kinh doanh cùng ngành nghề với hợp đồng dịch vụ, thì Công ty không khấu trừ thuế TNCN mà cá nhân (hộ kinh doanh) phải cấp hóa đơn (nếu thuộc diện được sử dụng hóa đơn) hoặc lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu số 01/TNDN (nếu không thuộc diện được sử dụng hóa đơn). nhân viên hành chính nhân sự

- Công ty A ký hợp đồng với cá nhân khác với trường hợp nêu trên thì Công ty thực hiện khấu trừ theo quy định về tiền lương, tiền công theo thuế suất 10% trước khi trả cho cá nhân.

(Theo văn bản số 2355/TCT-DNNCN ngày 10/06/2019 của Tổng cục Thuế).

5.Tiền làm thêm giờ có tính đóng thuế TNCN không?

Căn cứ theo Điểm i Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 111/2013/TT-BTC về các khoản thu nhập được miễn thuế:

Khi cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, làm thêm giờ vào ban đêm, được trả mức lương cao hơn so với tiền lương làm việc vào giờ làm việc bình thường thì phần thu nhập trả cao hơn sẽ được miễn thuế TNCN.

6.Cá nhân cư trú chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% (đối với thu nhập trên 2.000.000 đ/lần trở lên) thì có được làm cam kết để tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN không?

Trả lời: học xuất nhập khẩu online miễn phí

- Cá nhân cư trú ký hợp đồng dưới ba (03) tháng khi nhận tổng thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì tổ chức chi trả thu nhập phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

- Trường hợp cá nhân: có nên quay lại với người yêu cũ

+ chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%; và

+ ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế

thì cá nhân làm cam kết gửi tổ chức chi trả thu nhập để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế. học kế toán ở cầu giấy

+Kết thúc năm tính thuế, tổ chức chi trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế.

(Trích yếu từ văn bản số 80205/CT-TTHT ngày 23/10/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội)

Trên đây là những Giải đáp vướng mắc về Thuế TNCN khi quyết toán . Mong rằng bài viết của Kỹ năng kế toán sẽ hữu ích cho bạn đọc, giúp bạn đọc tự tin hơn trong việc xử lý các tình huống về thuế TNCN.

>>>>>Xem thêm: Quy định khấu trừ thuế TNCN trong thời gian thử việc

Để làm được các công việc của kế toán cần làm trong doanh nghiệp, ngoài việc tự tìm hiểu thêm kiến thức kế toán, các bạn nên theo học kế toán thực hành tại các trung tâm để được các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn. Tham khảo bài viết học kế toán tổng hợp ở đâu tốt để lựa chọn được địa chỉ học uy tín

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Học Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Ở Đâu Tốt Nhất Hà Nội, TPHCM

Học Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Ở Đâu Tốt Nhất Hà Nội, TPHCM

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo