Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 l岷 膽岷 qua m岷g

Vi峄嘽 s峄 d峄g h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 膽ang d岷 thay th岷 h贸a 膽啤n gi岷 v脿 trong th峄漣 gian t峄沬 b岷痶 bu峄檆 c谩c doanh nghi峄噋 ph岷 s峄 d峄g h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 thay cho h贸a 膽啤n gi岷. Sau khi th峄眂 hi峄噉 c谩c th峄 t峄 膽膬ng k媒 s峄 d峄g h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 th脿nh c么ng, doanh nghi峄噋 hay t峄 ch峄ヽ kinh t岷 ph岷 th峄眂 hi峄噉 l脿m th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 膽峄 c贸 th峄 s峄 d峄g h贸a 膽啤n. V岷瓂 c谩ch l脿m th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 nh瓢 th岷 n脿o? C谩c b岷 tham kh岷 chi ti岷縯 trong b脿i vi岷縯 sau nh茅.

1.Chu岷﹏ b峄 h峄 s啤 th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n

H峄 s啤 th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 bao g峄搈 nh峄痭g gi岷 t峄 sau:

– Quy岷縯 膽峄媙h s峄 d峄g ho谩 膽啤n 膽i峄噉 t峄 ( theo M岷玼 s峄 1 Ph峄 l峄 c峄 Th么ng t瓢 32)

m岷玼 01

– Th么ng b谩o ph谩t h脿nh ho谩 膽啤n 膽i峄噉 t峄 theo M岷玼. (theo M岷玼 s峄 2 Ph峄 l峄 ban h脿nh k猫m theo Th么ng t瓢 32)

M岷玼-02

– Ho谩 膽啤n m芒虄u (do nh脿 ph芒n ph峄慽 gi岷 ph谩p cung c芒虂p)

CH脷 脻 :

–聽 Quy岷縯 膽峄媙h s峄 d峄g h贸a 膽啤n, th么ng b谩o ph谩t h脿nh ho谩 膽啤n 膽i峄噉 t峄 v脿 ho谩 膽啤n m岷玼 -> 聽ph岷 l脿 b岷 SCAN v脿 膽瓢峄 膽瓢a chung v脿o 01 b岷 d瓢峄沬 膽峄媙h d岷g word (.doc)

–聽 C岷 c贸 th锚m m峄檛 b岷 Th么ng b谩o ph谩t h脿nh 膽峄媙h d岷g 鈥 XML鈥

–聽 B锚n c岷h 膽贸 b岷 c岷 chu岷﹏ b峄 Ch峄 k媒 s峄 (Token) kh贸a h峄峜 v峄 nh芒n s峄

2.Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 l岷 膽岷 qua m岷g

C谩ch L脿m Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 鈥淴ML鈥 tr锚n HTKK:

a) Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n tr锚n HTTK

膼膬ng nh岷璸 v脿o ph岷 m峄乵 HTKK: H贸a 膽啤n (1) / Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n (TB01/AC) (2).

Sau 膽贸 nh岷璸 c谩c th么ng tin b岷痶 bu峄檆 v脿o Th么ng b谩o ph谩t h脿nh / Sau khi 膽茫 nh岷璸 xong c谩c b岷 ch峄峮: 鈥淜岷縯 xu岷 XML鈥. kh贸a h峄峜 khai b谩o h岷 quan

Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n tr锚n HTTK

b) 膼膬ng k媒 n峄檖 th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 qua m岷g

鈥 Truy c岷璸 v脿o website:聽nhantokhai.gdt.gov.vn聽(S峄 d峄g tr矛nh duy峄噒 Internet Explorer ). Sau 膽贸 膼膬ng nh岷璸 h峄 th峄憂g theo MST c峄 Doanh nghi峄噋.

鈥 Ti岷縫 膽贸, Ch峄峮 T脿i kho岷 / 膼膬ng k媒 th锚m t峄 khai.

L瓢u 媒:聽Ng脿y b岷痶 膽岷 s峄 d峄g 聽sau 02 ng脿y k峄 t峄 ng脿y Th么ng b谩o ph谩t h脿nh ho谩 膽啤n 膽i峄噉 t峄.

鈥 Sau 膽贸 T铆ch ch峄峮 鈥淭h么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n鈥/ Ti岷縫 t峄. thu岷 nh岷璸 kh岷﹗

Sau khi 膽茫 膽膬ng k媒 xong c谩c b岷 N峄檖 Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n. V脿o m峄 鈥淣峄檖 t峄 khai鈥/ T岷 l锚n fife th么ng b谩o 鈥淴ML鈥.

c) N峄檖 h贸a 膽啤n m岷玼, quy岷縯 膽峄媙h s峄 d峄g v脿 th么ng b谩o ph谩t h脿nh b岷 word qua m岷g

Sau khi l脿m xong c谩c b瓢峄沜 tr锚n, C谩c b岷 ph岷 scan th么ng b谩o ph谩t h脿nh ho谩 膽啤n 膽i峄噉 t峄, h贸a 膽啤n m岷玼 m脿 b锚n nh脿 in cung c岷 v脿 Quy岷縯 膽峄媙h 膽瓢峄 s峄 d峄g h贸a 膽啤n (Ch煤 媒 3 fife n脿y ph岷 c贸 膽峄媙h d岷g word )

Qu谩 tr矛nh n峄檖 3 fife word.

+ Sau khi c谩c b岷 膽茫 n峄檖 xong Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n tr锚n nhantokhai. gdt.gov.vn c谩c b岷 v脿o m峄: Tra c峄﹗ / TB01/AC 鈥 Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n: air waybill

Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n tr锚n HTTK

鈥 膼铆nh k猫m file Word v脿o Th么ng b谩o Ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n v峄玜 n峄檖 qua m岷g. 聽Ti岷縫 膽贸, c谩c b岷 ch峄峮 File Word h贸a 膽啤n m岷玼 膽峄 n峄檖 -> Sau 膽贸 K媒 n峄檖 l脿 xong.

Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n tr锚n HTTK

Ch煤 媒 : 聽Sau khi n峄檖 xong th矛 2 ng脿y sau c谩c b岷 ki峄僲 tra xem 膽茫 膽瓢峄 ph谩t h脿nh ch瓢a, tr瓢峄沜 khi s峄 d峄g.

膼峄 c贸 th峄 ki峄僲 tra ho谩 膽啤n 膽茫 膽瓢峄 ph谩p h脿nh hay ch瓢a. C谩c b岷 t矛m hi峄僽 th么ng qua b脿i vi岷縯: C谩ch tra c峄﹗ ho谩 膽啤n 膽i峄噉 t峄 膽茫 膽瓢峄 th么ng b谩o ph谩t h脿nh qua c么ng th么ng tin c峄 c啤 quan thu岷.

+ 聽聽聽N岷縰 c谩c b岷 th岷 k岷縯 h贸a 膽啤n 膽茫 c贸 膽岷 膽峄 th么ng tin (膼瓢峄 ph茅p s峄 d峄g)

+ 聽聽聽N岷縰 ch瓢a c贸 k岷縯 qu岷 th矛 c谩c b岷 ph岷 in b岷 c峄﹏g 膽峄 l锚n n峄檖 tr峄眂 ti岷縫 cho C啤 quan thu岷.

3. L瓢u 媒 quy 膽峄媙h v峄 ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄 qua m岷g

T峄 ng脿y 12/6/2017: Theo kho岷 3 膽i峄乽 1 Th么ng t瓢 37/2017/TT-BTC quy 膽峄媙h:

鈥淭h么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n v脿 h贸a 膽啤n m岷玼 ph岷 膽瓢峄 g峄璱 膽岷縩 c啤 quan thu岷 qu岷 l媒 tr峄眂 ti岷縫 ch岷璵 nh岷 hai (02) ng脿y tr瓢峄沜 khi t峄 ch峄ヽ kinh doanh b岷痶 膽岷 s峄 d峄g h贸a 膽啤n. kh贸a h峄峜 chuy锚n vi锚n 膽脿o t岷

Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n g峄搈 c岷 h贸a 膽啤n m岷玼 ph岷 膽瓢峄 ni锚m y岷縯 r玫 r脿ng ngay t岷 c谩c c啤 s峄 s峄 d峄g h贸a 膽啤n 膽峄 b谩n h脿ng h贸a, d峄媍h v峄 trong su峄憈 th峄漣 gian s峄 d峄g h贸a 膽啤n, C啤 quan qu岷 l媒 thu岷 c贸 tr谩ch nhi峄噈 h瓢峄沶g d岷玭 t峄 ch峄ヽ kinh doanh thanh l媒 h峄 膽峄搉g in khi 膽茫 l岷璸 t峄 Th么ng b谩o ph谩t h脿nh h贸a 膽啤n 膽峄慽 v峄沬 h峄 膽峄搉g 膽岷穞 in h贸a 膽啤n kh么ng quy 膽峄媙h th峄漣 h岷 thanh l媒 h峄 膽峄搉g (膽峄慽 v峄沬 h贸a 膽啤n 膽岷穞 in) v脿 kh么ng b峄 x峄 ph岷.

Tr瓢峄漬g h峄 khi nh岷璶 膽瓢峄 Th么ng b谩o ph谩t h脿nh do t峄 ch峄ヽ g峄璱 膽岷縩, c啤 quan Thu岷 ph谩t hi峄噉 th么ng b谩o ph谩t h脿nh kh么ng 膽岷 b岷 膽峄 n峄檌 dung theo 膽煤ng quy 膽峄媙h th矛 trong th峄漣 h岷 hai (02) ng脿y l脿m vi峄嘽 k峄 t峄 ng脿y nh岷璶 膽瓢峄 Th么ng b谩o, c啤 quan thu岷 ph岷 c贸 v膬n b岷 th么ng b谩o cho t峄 ch峄ヽ bi岷縯. T峄 ch峄ヽ c贸 tr谩ch nhi峄噈 膽i峄乽 ch峄塶h 膽峄 th么ng b谩o ph谩t h脿nh m峄沬.鈥

Sau 02 ng脿y g峄璱 th么ng b谩o ph谩t h脿nh ho谩 膽啤n 膽i峄噉 t峄 l岷 膽岷 qua m岷g. T峄 ch峄ヽ kinh doanh b岷痶 膽岷 膽瓢峄 ph茅p s峄 d峄g h贸a 膽啤n鈥.

Tr锚n 膽芒y l脿 nh峄痭g聽h瓢峄沶g d岷玭 chi ti岷縯 h岷h to谩n vay v脿 n峄 thu锚 t脿i ch铆nh theo th么ng t瓢 200 膽瓢峄 bi锚n so岷 b峄沬 膽峄檌 ng农 admin c峄 K峄 n膬ng k岷 to谩n. Mong b脿i vi岷縯 tr锚n gi煤p 铆ch cho b岷 膽峄峜, gi煤p b岷 ho脿n th脿nh ch铆nh x谩c v脿 hi峄噓 qu岷 c么ng vi峄嘽 k岷 to谩n c峄 m矛nh.

>>>>>Tham kh岷 th锚m: Gi岷 膽谩p c谩c c芒u h峄廼 li锚n quan v峄 h贸a 膽啤n 膽i峄噉 t峄

K峄 n膬ng k岷 to谩n聽ch煤c b岷 th脿nh c么ng!

膼峄 hi峄僽 r玫 v脿 n岷痬 b岷痶 h峄 th峄憂g 膽瓢峄 c谩c c么ng vi峄嘽 c峄 k岷 to谩n c岷 l脿m trong doanh nghi峄噋, ngo脿i vi峄嘽 t峄 trau d峄搃 th锚m ki岷縩 th峄ヽ k岷 to谩n, c谩c b岷 c农ng n锚n tham kh岷 th锚m c谩c kh贸a h峄峜 k岷 to谩n t峄昻g h峄 th峄眂 h脿nh t岷 膽芒y:聽h峄峜 k岷 to谩n t峄昻g h峄 th峄眂 h脿nh 峄 膽芒u t峄憈 nh岷

Rate this post

Tr岷 l峄漣

Email c峄 b岷 s岷 kh么ng 膽瓢峄 hi峄僴 th峄 c么ng khai.