So sánh sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 14/07/2024 12 phút đọc

Việc phân chia kế toán thành kế toán tài chính và kế toán quản trị dựa trên cơ sở phạm vi cung cấp thông tin kế toán. Dưới đây kỹ năng kế toán sẽ giúp các bạn phân biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Có thể bạn quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại Hà Nội

Khái niệm kế toán tài chính và kế toán quản trị

Kế toán tài chính là loại hình kế toán liên quan chủ yếu đến việc cung cấp thông tin kế toán cho những đối tượng bên ngoài đơn vị kế toán nhằm trợ giúp họ trong việc ra quyết định liên quan đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và dòng tiền của đơn vị kế toán. quy trình luân chuyển chứng từ

Kế toán quản trị là loại hình kế toán liên quan đến việc cung cấp thông tin tài chính và những thông tin khác cho toàn bộ các mức độ quản ký khác nhau trong một đơn vị kế toán nhằm trợ giúp cho những nhà quản lý, điều hành thực hiện việc lập kế toán, thực hiện kế hoạch, kiểm soát và ra các quyết định liên quan.

Kế toán quản trị được sử dụng như là một công cụ quản lý ở tất các các đơn vị kế toán.

Kế toán quản trị và kế toán tài chính

So sánh sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Kế toán tài chính và kế toán quản trị có nhiều điểm khác biệt được trình bày trong bảng dưới đây:

Kế toán quản trị

Kế toán tài chính

Đối tượng sử dụng báo cáo kế toán

Người quản lý, điều hành bên trong đơn vị kế toán:

- Nhà quản lý

- Nhà điều hành

- Kế toán gia...

Chủ yếu là những người bên đơn vị kế toán

- Cổ đông nguyên lý kế toán cơ bản

- Nhà cung cấp tín dụng

- Khách hàng

- Chính phủ...

Loại báo cáo kế toán

Phục vụ cho mục đích riêng biệt của những người bên trong doanh nghiệp:

- Lập dự toán

- Báo cáo giá thành sản phẩm

- Báo cáo phân tích gia tăng

- ... phần mềm nhân sự

Những báo cáo kế toán này được lập không tuân thủ theo chuẩn mực kế toán

Báo cáo tài chính phục vụ mục đích chung của các đối tượng bên ngoài đơn vị kế toán

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- ...

Những báo cáo tài chính này được các cơ quan luật pháp thi hành bắt buộc phải tuân thủ theo chuẩn mực kế toán

Tần xuất báo cáo kế toánTheo yêu cầu cụ thể của các nhà quản lý, điều hành của đơn vị kế toánTheo yêu cầu cụ thể của cơ quan thẩm quyền
Nội dung và mẫu báo cáo kế toánNhà quản trị thiết lập những quy định riêng về kết cấu, nội dun (có thông tin tài chính và thông tin phi tài chính) và mẫu báo cáo kế toán của đơn vị kế toán theo yêu cầu riêng của họ

khóa học xuất nhập khẩu thực tế tphcm

Các báo cáo kế toán có thể liên quan đến một bộ phận cụ thể của một đơn vị kế toán hoặc một quyết định cụ thể

Kết cấu và nội dung được quy định trong các chuẩn mực kế toán.

phân tích kết quả kinh doanh

Báo cáo chủ yếu những thông tin quá khứ, có thể thẩm định được

 

Phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền của cả đơn vị kế toán

 

Tính thẩm địnhBáo cáo kế toán quản trị không yêu cầu phải được kiểm toán, nhưng nhà quản lý và điều hành có thể chỉ định kiểm toán viên nội bộ thẩm định nội dung của nó.Báo cáo tài chính bắt buộc phải được kiểm toán viên độc lập thẩm định xác minh những báo cáo này có đảm bảo tính tin cậy và hợp lý hay hay không

Như vậy qua bài viết so sánh trên đây của Kỹ năng kế toán các bạn đã có thể phân biệt được kế toán quản trị và kế toán tài chính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết! ke toan online

Các bạn quan tâm có thể tham khảo thêm bài viết: Hướng dẫn hạch toán giá thành sản xuất theo thông tư 200

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn Admin
Bài viết trước Cách xác định lãi lỗ và chuyển lỗ thuế TNDN

Cách xác định lãi lỗ và chuyển lỗ thuế TNDN

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết

Kế Toán Thuế Làm Những Gì? Mô Tả Công Việc Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo