Chia sẻ mẫu biên bản đối chiếu công nợ

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 23/04/2021 8 phút đọc

Biên bản đối chiếu công nợ là căn cứ kiểm tra tình hình thanh toán tiền giữa bên mua và bên bán. Biên bản đối chiếu này giúp kế toán kiểm soát công nợ giữa doanh nghiệp và đối tác. Vậy cách lập biên bản đối chiếu công nợ như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết chia sẻ mẫu đối chiếu công nợ mới nhất của kynangketoan.vn dưới đây nhé

mau-bien-ban-doi-chieu-cong-no

>>Xem thêm: Mẫu bảng chấm công mới nhất

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

CÔNG TY ……………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


Hà Nội, ngày tháng năm ….

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

- Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
- Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.


Hôm nay, ngày… tháng....năm …. tại ……………… , chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): CÔNG TY ……………………….

Địa chỉ:…………………………………
Điện thoại:………………………………
Đại diện:…………………………………

Chức vụ: …………………………………

2. Bên B (Bên bán): CÔNG TY …………………….

Địa chỉ:…………………………………
Điện thoại:…………………………………
Đại diện:…………………………………

Chức vụ: …………………………………

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ………..đến ngày ………….. cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ

STTDiễn giảiSố tiền
1Số dư đầu kỳ0
2Số phát sinh tăng trong kỳ100.000.000
3Số phát sinh giảm trong kỳ50.000.000
4Số dư cuối kỳ50.000.000

(Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).

2. Công nợ chi tiết.

- Hóa đơn GTGT số ………… ký ……. do Công ty………………. Xuất ngày……., Số tiền: 25.000.000 (Chưa thanh toán)
- Hóa đơn GTGT số ………… ký ……. do Công ty………………. Xuất ngày……., Số tiền: 25.000.000 (Chưa thanh toán).

3. Kết luận: Tính đến hết ngày ………… Công ty………………. (bên A ) còn phải thanh toán cho Công ty …………………… (bên B) số tiền là: 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng chẵn)

- Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)

Các nội dung cần có trong bản đối chiếu công nợ như:

-Tên, địa chỉ, thông tin liên hệ của từng bên;

- Ngày tháng, thời điểm đối chiếu số dư;

- Chi tiết tình hình thanh toán, số dư còn phải thanh toán;

- Kết luận về số dư tại thời điểm đối chiếu;

- Xác nhận của các bên.

Trên đây là mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất. Bạn đọc có thể tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ tại đây biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

>>Bài viết được quan tâm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

 

 

 

 

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Mẫu bảng chấm công mới nhất

Mẫu bảng chấm công mới nhất

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo