Mẫu Xác Nhận Lương Các Trường Hợp Mới Nhất

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 15/12/2021 19 phút đọc

Để chứng minh tài chính cá nhân người lao động có thể sử dụng mẫu xác nhận lương tại doanh nghiệp mình đang công tác. Bài viết sau Kỹ năng kế toán chia sẻ đến bạn đọc Mẫu xác nhận lương các trường hợp mới nhất.

»»»» Review Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Online Tốt Nhất

Mẫu Xác Nhận Lương Các Trường Hợp Mới Nhất

1. Giấy xác nhận lương là gì?

Giấy xác nhận lương (hay còn gọi là giấy xác nhận thu nhập) là loại giấy tờ được dùng để chứng minh tài chính, xác định mức thu nhập thực tế, mức lương được nhận hàng tháng của các cá nhân ở doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức.

Giấy xác nhận mức lương sẽ do người lao động lập và yêu cầu người sử dụng lao động xác nhận mức lương hành tháng thực tế của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp nhằm chứng minh tài chính của người đó.

Khi nộp đơn xin xác nhận mức lương, cá nhân có thẩm quyền sẽ xem xét, kiểm tra và cấp cho người yêu cầu giấy xác nhận lương.

2. Mẫu giấy xác nhận lương được dùng để làm gì?

Với mục đích dùng để chứng minh tài chính, xác định thu nhập nên giấy xác nhận lương thường được dùng như một loại tài liệu quan trọng để bổ sung cho các hồ sơ có liên quan đến các thủ tục như:

- Làm thủ tục vay vốn ngân hàng;

- Làm hồ sơ mua nhà ở xã hội;

- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

- Xin visa sang một số nước để đi du lịch, du học;

- Làm thủ tục định cư ở nước ngoài;

- Chứng minh thu nhập để giành quyền nuôi con khi vợ chồng ly hôn.

3. Mẫu giấy xác nhận lương gồm những nội dung gì?

Tùy vào mục đích sử dụng mà bảng xác nhận mức lương sẽ bao gồm các nội dung khác nhau. Tuy nhiên, với tất cả các giấy xác nhận thì bắt buộc gồm các thông tin quan trọng sau đây:

- Họ tên đầy đủ người cần xác nhận bảng lương.

- Địa chỉ thường trú.

- Số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.

- Tên doanh nghiệp, công ty đang làm việc.

- Địa điểm của công ty.

- Chức vụ đang công tác.

- Thời gian bắt đầu ký hợp đồng lao động, thời gian kết thúc hợp đồng.

- Mức thu nhập của 3 tháng gần nhất bao gồm cả trợ cấp và thưởng.

- Xác nhận của người có thẩm quyền từ đơn vị chuyển lương.

- Chữ ký của người cần xác nhận mức lương.

mau-xac-nhan-luong

Mẫu xác nhận lương mới nhất

Tùy mục đích sử dụng mà người xin xác nhận nên liên hệ với đơn vị yêu cầu xác nhận để làm rõ các thông tin và sử dụng biểu mẫu chính xác, tránh lãng phí mất thời gian.

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………………........

Họ và tên:……………...………...……………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………

Số CMND: ………………… Cấp ngày: ……………… Nơi cấp:……………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………...

Hiện đang công tác tại:......................................................................................

Công ty: …………………………………...………………………………….

Địa chỉ: …………………..…………………………………………………...

Điện thoại:……………………………… Fax: ……………………...………

Vị trí công tác: …………………………………………………...…………..

Chức danh/chức vụ: …..………………………….…………………...……

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

….. Không xác định thời hạn

….. Xác định thời hạn 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác (ghi rõ): ……………………...……………………...…………….

Thời gian công tác: Từ ngày ……../……/…….. đến nay.

Thu nhập hàng tháng:

Loại thu nhập (đánh dấu “x”):

…… Trước thuế

…… Sau thuế

Mức thu nhập:

- Lương chính: …………………………… đồng/tháng

- Thu nhập khác: …………………………. đồng/tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác:……………..………………………….…

Thu nhập 03 tháng gần nhất:

- Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

- Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

- Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

Hình thức trả lương (đánh dấu “x”):

…… Tiền mặt

…… Chuyển khoản

Lý do xin xác nhận (11):

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận các thông tin trên là chính xác

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

…, ngày … tháng … năm

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 2:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: ………….………………………………….

Theo đề nghị của:

Ông/Bà : ...............................

Ngày sinh : ...............................

Số CMND/CCCD : ...............................

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

  1. Vị trí công tác : ...............................
  2. Phòng/Ban : ...............................
  3. Thời gian làm việc : ...............................
  4. Loại hợp đồng lao động: .................................
  5. Thu nhập bình quân tháng: .................................

Trong đó: - Lương : ...............................

- Phụ cấp : ...............................

Trân trọng!

…, ngày ….. tháng … năm…

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu 3:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc ……………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………….. Ngày sinh: ………………………..…

Số CMND: ……………………………..….. Cấp ngày: …………………………...

Nơi cấp:………………………………………………………………………….......

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………………...

Số điện thoại di động: ……………………………………………………………….

Hiện đang công tác tại: ……………………………………………………………...

Địa chỉ công ty:………………………………………………………………………

Phòng ban: ……………………….. Chức vụ: ……………………………………

Thời gian công tác: từ ngày … tháng … năm …… tới nay

Loại hợp đồng lao động: …………………………………………………………….

Hình thức trả lương: ………………………………………………………………...

  • Lương tháng …/……. là: VNĐ
  • Lương tháng …/……. là: VNĐ
  • Lương tháng …/……. là: VNĐ

Lý do xin xác nhận: ………………………………………………..………………..

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

…., ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hy vọng bài viết Mẫu xác nhận lương các trường hợp mới nhất trên hữu ích với bạn đọc. Ngoài ra để nâng cao kiến thức thực tế bạn có thể tham khảo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành ở trung tâm uy tín.

> Xem thêm:

 

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Cho Người Mới Bắt Đầu

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo