Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử - Chi Tiết Cách Lập

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 23/12/2021 18 phút đọc

Trong quá trình lập và phát hành hóa đơn điện tử kế toán có thể sẽ gặp phải trường hợp viết sai thông tin dẫn đến hủy hóa hóa đơn điện tử. Bài viết sau Kỹ năng kế toán chia sẻ đến bạn đọc mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử - chi tiết cách lập.

Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử - Chi Tiết Cách Lập

1. Các trường hợp hợp lập biên bản hủy hóa đơn

Tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC nêu rõ:

- Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

- Hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp CQT đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày CQT thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

- Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư này cũng quy định, các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Với trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua có sai sót thì lập biên bản thu hồi hoặc biên bản điều chỉnh sai sót chứ không lập biên bản hủy hóa đơn.

Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh:

- Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

- Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

- Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

- Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Ngoài ra, các trường hợp hủy hóa đơn khác:

- Hủy hóa đơn giấy để chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử

Nghị định 119 về hóa đơn điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018. Với lộ trình thay đổi và áp dụng hóa đơn điện tử và khi nhận thức được rõ những bất cập của hóa đơn giấy và lợi ích của hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp mong muốn chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử ngay cả khi hóa đơn giấy còn chưa hết. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ cần thực hiện các thủ tục hủy hóa đơn giấy còn lại. Và sau mốc lộ trình 31/10/2020, các doanh nghiệp cũng bắt buộc phải hủy toàn bộ hóa đơn giấy còn lại và sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế.

- Thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhưng không sử dụng

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 51, doanh nghiệp cần hủy hóa đơn trong thời hạn 30 ngày nếu đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhưng không sử dụng tính từ thời điểm không còn sử dụng.

»»»» Học Kế Toán Online Ở Đâu Tốt

2. Các bước hủy hóa đơn điện tử

- Bước 1. Lập Biên bản hủy hóa đơn

Trên nội dung của Biên bản hủy bỏ hóa đơn cần ghi rõ nội dung bị sai, nội dung cần điều chỉnh lại cho đúng. Lưu ý rằng biên bản này phải có chữ ký, đóng dấu của hai bên mua và bán.

- Bước 2. Tiến hành hủy hóa đơn điện tử đã lập

Thao tác hủy bỏ hóa đơn điện tử đã lập sẽ được tiến hành ngay trên hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp bạn đang sử dụng.

Theo đó, bạn cần đăng nhập hệ thống của phần mềm hóa đơn điện tử doanh nghiệp mình sử dụng, khai báo thông tin của “Thông báo kết quả hủy hóa đơn”.

Tiếp đó, bạn lưu lại Thông báo kết quả hủy hóa đơn và nhấn xuất ra file XML để nộp file này cho cơ quan thuế. Sau khi đã nộp hồ sơ thông báo hủy hóa đơn đến cho cơ quan thuế, bạn nên để hóa đơn đã hủy ở trạng thái đã nộp cho cơ quan thuế để có thể dễ dàng kiểm soát hóa đơn trên hệ thống.

 

mau-hoa-don-da-huy

- Bước 3. Lập hóa đơn điện tử thay thế

Sau khi đã thực hiện đúng cách hủy hóa đơn để hoàn tất việc hủy, bạn cần lập hóa đơn điện tử thay thế. Hóa đơn thay thế hóa đơn đã hủy phải được lập đúng theo quy định pháp luật. Chẳng hạn như luôn phải có dòng chữ “Hóa đơn này thay thế hóa đơn số…; Ký hiệu…; Ngày… tháng… năm…”.

3. Mẫu Biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số 01/BBTHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày 01/01/2021 chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY TNHH ABC

Địa chỉ:

Mã số thuế: 0101111111

Người đại diện: Nguyễn Văn A Chức vụ: Giám đốc

BÊN BÁN: CÔNG TY TNHH XYZ

Địa chỉ:

Mã số thuế: 0102222222

Người đại diện: Trần Thị X Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: 01GTK3/001, ký hiệu HN/12P, số 0000552 do CÔNG TY TNHH ABC phát hành ngày 10/01/2020

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền

1

Máy tính xách tayChiếc1015.000.000150.000.000
Cộng tiền hàng: 150.000.000
Thuế suất GTGT: 10%, Tiền thuế GTGT: 15.000.000

Cộng tổng thanh toán: 165.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm sau mươi lăm triệu đồng

3. Lý do huỷ hoá đơn: Không thực hiện hợp đồng mua bán nữa

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Thay vì phải tìm mẫu và lập biên bản một cách thủ công, kế toán có thể lập và gửi biên bản hủy này ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử.

mau-bien-ban-huy-hoa-don-dien-tu-tren-phan-mem

Hy vọng bài viết Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử trên hữu ích với bạn đọc. Ngoài ra để nâng cao kiến thức thực tế bạn có thể tham khảo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành ở trung tâm uy tín.

>> Xem thêm:

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Mẫu Xác Nhận Lương Các Trường Hợp Mới Nhất

Mẫu Xác Nhận Lương Các Trường Hợp Mới Nhất

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo