Xác định giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ

Xác định giá tính thuế GTGT

Về nguyên tắc, giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) là giá bán không bao gồm thuế GTGT. Vậy giá tính thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ được xác định như thế nào? Dưới đây kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định giá tính thuế GTGT chính xác

Cách xác định giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ

Giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ được xác định cụ thể như sau:

STT Loại hàng hóa, dịch vụ Giá tính thuế
1 Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra Giá bán chưa có thuế GTGT
  – Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt Giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT
  – Đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường Giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng
  – Đối với hàng hóa vừa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, vừa chịu thuế bảo vệ môi trường Giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng
2 Đối với hàng hóa nhập khẩu Giá nhập tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) + Thuế bảo vệ môi trường (nếu có)

 

(Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.)

  Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu xác định theo mức thuế còn phải nộp sau khi đã được miễn, giảm
3 Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này
4 Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh Không phải tính, nộp thuế GTGT
  – Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh Khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hoá đơn

 

Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định

  – Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp Không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.
  – Riêng đối với cơ sở kinh doanh có sử dụng hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, luân chuyển nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vận tải, hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông Không phải tính thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh phải có văn bản quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng hoá dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định
5 Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại Giá tính thuế được xác định bằng không (0)
  – Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại Phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho
  – Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền Giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0
  – Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT Giá bán đã giảm áp dụng trong

 

thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo

  – Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ  Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm
6 Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị Số tiền cho thuê chưa có thuế GTGT
  Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê Tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT
7 Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm Giá tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hoá đó, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm
8 Đối với gia công hàng hóa Giá gia công theo hợp đồng gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hoá
9 Đối với xây dựng, lắp đặt Giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT
  Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.
  Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị Giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị chưa có thuế GTGT
  – Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao Giá tính theo giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT.
10 Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT
11 Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hoá và dịch vụ, ủy thác xuất nhập khẩu hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng Tiền công, tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế GTGT
12 Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết…

13 Đối với điện của các nhà máy thuỷ điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn

 

Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của nhà máy thuỷ điện hạch toán phụ thuộc các tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Giá tính thuế GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
  Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử, kinh doanh giải trí có đặt cược số tiền thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách

 

Giá tính thuế = Số tiền thu được/ (1+Thuế suất)

15 Đối với vận tải, bốc xếp Giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế GTGT, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải, bốc xếp hay thuê lại
16 Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT Giá tính thuế = Giá trọn gói/ (1+thuế suất)
17 Đối với dịch vụ cầm đồ, số tiền phải thu từ dịch vụ này bao gồm tiền lãi phải thu từ cho vay cầm đồ và khoản thu khác phát sinh từ việc bán hàng cầm đồ (nếu có) được xác định là giá đã có thuế GTGT Giá tính thuế = Số tiền phải thu/ (1+Thuế suất)
18 Đối với sách chịu thuế GTGT bán theo đúng giá phát hành (giá bìa) theo quy định của Luật Xuất bản thì giá bán đó được xác định là giá đã có thuế GTGT để tính thuế GTGT và doanh thu của cơ sở kinh doanh

  Các trường hợp bán không theo giá bìa Giá bán ra
19 Đối với hoạt động in Tiền công in
  Trường hợp cơ sở in thực hiện các hợp đồng in, giá thanh toán bao gồm cả tiền công in và tiền giấy in Tiền công in + Tiền giấy
20 Đối với dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý đòi người thứ ba bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi thường 100% hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng Tiền công hoặc tiền hoa hồng được hưởng (chưa trừ một khoản phí tổn nào) mà doanh nghiệp bảo hiểm thu được, chưa có thuế GTGT
  Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) Giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàn

Trên đây là cách xác định giá tính thuế GTGT đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ. Kỹ năng kế toán mong rằng bài chia sẻ sẽ hữu ích với các bạn

Xem thêm: Hướng dẫn tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

chia sẻ sẽ hữu ích với các bạn Để hiểu rõ và nắm bắt được hệ thống các công việc của kế toán cần làm trong doanh nghiệp các bạn nên theo học kế toán thực hành để được hướng dẫn chi tiết. Có thể bạn quan tâm: Học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *