Cách xây dựng bảng lương theo quy định mới nhất

kynangketoan.vn Tác giả kynangketoan.vn 12/01/2021 22 phút đọc

"Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở đề tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động"

Theo quy định tại Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động (Bộ luật lao động 2019)

Trong bài viết dưới đây Kỹ năng kế toán sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng bảng lương mới nhất 2021

I. Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp được quy định trong quyết định 636/QĐ-LĐTBXH, cụ thể:

 • Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện. lớp học kế toán tổng hợp

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện thang, bảng lương của doanh nghiệp vi phạm các nguyên tắc do Chính phủ quy định thì thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

 • Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 • Thành phần, số lượng hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.
 • Phí, lệ phí: Không. phần mềm quản lý nhân sự
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Xem thêm: Quy chế lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động

II. Hồ sơ đăng ký thang bảng lương

 • Công văn đăng ký thang bảng lương gửi Phòng Lao động – Thương binh –Xã hội (ghi rõ địa chỉ điện thoại người liên hệ) hoc xuat nhap khau
 • Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương
 • Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
 • Hệ thống thang lương, bảng lương
 • Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng

Lưu ý: “Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh ca doanh nghiệp.” vô tâm

(Theo Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương)

II. Mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP khi xây dựng thang bảng lương cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

– Số bậc và chức danh, vị trí công việc của thang lương, bảng lương: Phụ thuộc vào đặc điểm, đặc thù hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp quyết định và xây dựng các chức danh, vị trí công việc cho riêng doanh nghiệp mình. học kế toán ở cầu giấy

– Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề: Phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích luỹ kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%

– Mức lương thấp nhất (khởi điểm) khi xây dựng thang bảng lương (Bậc 1)

Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng 2021 tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP với mức như sau:

+ Đối với công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường (Lao động phổ thông): Không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành

Mức lương tối thiểu vùng 2021 (Áp dụng từ 01/01/2020) như sau:
VùngMức lương tối thiểu vùng (Đồng/tháng)
Vùng I4.420.000
Vùng II3.920.000
Vùng III3.430.000
Vùng IV3.070.000

+ Đối với công việc đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề): phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

mức lương đóng BHXH 2020

III. Một số nguyên tắc khi xây dựng thang bảng lương năm 2021

1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. học kế toán thuế online

Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích luỹ kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm ) của công việc hoặc chức danh trong thanh lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề ( kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%;

Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

4. Khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.

5. Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại Doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ – Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

IV. Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2021 mới nhất

Cách xây dựng bảng lương mới nhất 2021 như sau:

1. Bước 1: Công ty rà soát, thống kê các chức danh, công việc chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ…

Đây là công việc đầu tiên khi xây dựng thang bảng lương, cần xác định, thống kê các công việc theo từng chức danh đang sử dụng trong doanh nghiệp.

2. Bước 2: Phân nhóm chức danh công việc

– Số lượng nhóm chức danh công việc khi xây dựng thang lương, bảng lương chủ yếu dựa trên yêu cầu về trình độ đào tạo của công việc.

– Các công việc có cùng yêu cầu trình độ về đào tạo thì xếp thành một nhóm chức danh, ngoài ra còn có thể xem xét về kinh nghiệm làm việc, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các bằng cấp, thể lực, điều kiện làm việc, chứng chỉ khác để phân nhóm.

* Lưu ý:

Việc phân nhóm này phải có tác dụng khuyến khích người lao động tích luỹ kinh nghiệm, thâm niên để làm tốt công việc hiện tại và đồng thời cũng nâng cao trình độ chuyên môn để có thể đảm nhận các công việc ở mức độ cao hơn.

3. Bước 3: Thiết kế mức lương tương ứng với các bậc trong thang lương, bảng lương.

Số lượng bậc lương, và mức lương tương ứng ở mỗi bậc tuỳ vào điều kiện lao động làm việc yêu cầu trình độ mức độ, tính chất phức tạp của công việc để xây dựng theo nguyên tắc ở trên.

Để hiểu rõ và nắm bắt hệ thống được các công việc của kế toán cần làm trong doanh nghiệp, ngoài việc tự trau dồi thêm kiến thức kế toán, các bạn cũng nên tham khảo thêm các khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại đây: học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tốt nhất

kynangketoan.vn
Tác giả kynangketoan.vn sudo
Bài viết trước Mẫu báo cáo tình hình thay đổi lao động

Mẫu báo cáo tình hình thay đổi lao động

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

Hướng Dẫn Tra Cứu Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo